nl en

BOSPROJECTONTWIKKELING

Succesvol een herbebossingsproject implementeren vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en planning. Face the Future kan u ondersteuning bieden bij het voorwerk, het implementeren, monitoren en evalueren van uw herbebossingsactiviteit. Samen met onze partners hebben wij ruime ervaring met het toepassen van het juiste type bosbeheer en de juiste boomsoorten, passend bij de omstandigheden van het project.

We weten hoe belangrijk het is belanghebbenden bij het project te betrekken. Ook voor het beoordelen van de kosten en baten, impacts en mitigatiemaatregelen kunt u bij ons terecht. We identificeren belangrijke maatschappelijke en ecologische waarden van herbebossing, zoals werkgelegenheid, waterdiensten, CO2 vastlegging en klimaatregulering.

We helpen u graag bij het opstellen van een operationeel plan, bosbeheerplannen, monitoringplannen en GIS-toepassingen.

Klanten over de klimaatbosprojecten van Face the Future

David Borgman, Borgman Beheer en Advies

“Onze langlopende en succesvolle samenwerking op het gebied van realisatie en beheer van klimaatbossen in Nederland toont aan dat FACE een uiterst betrouwbare en deskundige partij is om dergelijke vraagstukken aan te pakken”

Martijn Boosten, Probos

“Face the Future is de enige partij die ik ken die de werking van de CO2 markt door en door kent. En er bovendien ervaring mee heeft in zowel Nederland als in de tropen. Face is een deskundige partner en de adviezen die ik krijg zijn sterk onderbouwd en degelijk. Bij Face krijg je waar voor je geld."

Kees van Veluw

Wetenschapper en bedenker van Voedselbos Droevendaal. Wageningen UR

“Ik werk met Wouter en Kars in het project Droevendaal Food Forest. Ik vind hen breed denkende ecologen die helpen om mijn ideaal van een 'Student and community supported food forest' te verwezenlijken”.

Onze andere Diensten


GET IN TOUCH