nl en

KLIMAATCOMPENSATIE

UIT BOSPROJECTEN

Bent u op zoek naar een manier om uw ‘carbon footprint’ te compenseren, of CO2-neutraal te ondernemen? Wij bieden klimaatcompensatie aan uit onze hoogwaardige bosprojecten. Om te beginnen adviseren we u om uitstoot zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door te investeren in energiebesparende toepassingen en -technieken. Maar u kunt waarschijnlijk niet alle uitstoot vermijden. Er zal een deel overblijven. Wij bieden u de mogelijkheid deze uitstoot te compenseren door bij te dragen aan onze bosaanplant- en bosherstelprojecten. Dit kan door middel van het aanplanten van bomen of door het aankopen van CO2-certificaten.

Boomaanplant

Een manier om uw CO2-uitstoot te compenseren is het aanplanten van bomen. Door te investeren in boomaanplant binnen één van onze bosprojecten levert u niet alleen een bijdrage aan een duurzaam herstel van gedegradeerd bosgebied. U vergroot hiermee ook het leefgebied van de dieren die in het bos, en draagt bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale bevolking rond de projecten.

CO2-certificaten

Naast het aanplanten van bomen kunt u uw CO2 uitstoot ook compenseren met CO2 certificaten. Sinds 2005 bieden wij hoogwaardige klimaatcompensatie met emissiereductiecertificaten, ofwel VER’s (Verified Emission Reductions). Deze komen uit twee van onze gecertificeerde bosprojecten: het Kibale herbebossingsproject in Oeganda en het INFAPRO bosherstel project in Maleisië. De CO2-vastlegging in beide projecten is onder de VCS (Verified Carbon Standard) gecertificeerd. Het Kibale project in Uganda heeft daarbij ook het CCB (Climate, Community & Biodiversity) certificaat.

Klanten over klimaatcompensatie van Face the Future

Henriette Lachenit, PRIMAKLIMA

“Al sinds de jaren ’90 werken we samen met Face the Future. Het is één van de weinige spelers op het gebied van gecertificeerde klimaatbosprojecten. De eisen die wij stellen aan projecten waar we in investeren zijn betrouwbaarheid, kwaliteit en controleerbaarheid. Face levert dit.”

Martijn Boosten, Probos

“Face the Future is de enige partij die ik ken die de werking van de CO2 markt door en door kent. En er bovendien ervaring mee heeft in zowel Nederland als in de tropen. Face is een deskundige partner en de adviezen die ik krijg zijn sterk onderbouwd en degelijk. Bij Face krijg je waar voor je geld."

Onze andere Diensten


GET IN TOUCH