nl en
05/03/2019

Mitigatie van bos en klimaat verandering

Wist je dat bossen al jaarlijks ongeveer 25% van de antropogene koolstofemissies verwijderen die aan de atmosfeer worden toegevoegd? En wist u dat bossen, met name tropische bossen, ook een zeer kosteneffectief middel zijn om klimaatverandering tegen te gaan?

In opdracht van Greenchoice en het REDD+ Business Initiative heeft Face the Future een technisch rapport geschreven over de bijdrage en kosteneffectiviteit van bossen bij het aanpakken van klimaatverandering, op basis van de kennis en het onderzoek dat nu beschikbaar is.

Dit rapport laat zien dat bossen een essentiële rol kunnen spelen bij het tegengaan van klimaatverandering. Bosbehoud, bebossing/herbebossing, herstel en verbeterd beheer van bestaande bossen hebben een groot potentieel voor de vermindering van de koolstofemissies en de verwijdering van koolstofdioxide uit de atmosfeer op een kosteneffectieve manier. Hoewel compliance-markten nog geen REDD+-compensaties hebben geaccepteerd, is er een groot potentieel voor geïndustrialiseerde landen, zonder (tropisch) bos, om een ​​significante bijdrage te leveren aan de beperking van klimaatverandering door investeringen in REDD+ in het buitenland. Bovendien heeft REDD+ een significant positief effect op het behoud en herstel van de biodiversiteit, het levensonderhoud en het behoud en herstel van een breed scala aan ecosysteemdiensten die door bossen worden geleverd. Deze voordelen zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen een impact hebben tot ver buiten de grenzen van het bos zelf. Dit onderstreept enerzijds de grote potentiële impact en betekenis van REDD+, maar ook de enorme schade die ontbossing en bosdegradatie kan veroorzaken op meerdere niveaus en schalen. Door inkomsten uit koolstofvastlegging aan te trekken, draagt ​​REDD+ bij aan het behoud en de verbetering van bosecosysteemdiensten waarvoor nog geen markt of andere financiering van deze omvang bestaat. Op hun beurt dragen deze bosecosysteemdiensten bij aan het bereiken van meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen en -doelen in de 2030-agenda.

Wilt u meer lezen over de rol van bossen bij het tegengaan van klimaatverandering? Het rapport is hier te downloaden

GET IN TOUCH