nl en

OVER ONS

Visie

Hoge bomen vangen veel wind. En dat zien we graag. Die bomen tezamen vormen bos en dat is méér dan een verzameling bomen. Het is een ecosysteem met veel verschillende functies.

Het regelen van het klimaat bijvoorbeeld: boven bossen regent het vaker. Door verdamping en schaduw zorgen bomen voor verkoeling van onze opwarmende aarde. Tegelijkertijd houden bomen erosie tegen, door wind en water te vangen en met de wortels de bodem bij elkaar te houden. De bladeren nemen CO2 op en leggen dit vast in de boom. Bosgebieden zijn een belangrijke bron voor voedsel, hout en andere producten en herbergen een hoge biodiversiteit. Bossen maken de aarde en haar bewoners beter bestand tegen klimaatverandering.

Door ontbossing en bodemdegradatie staan bosecosystemen over de hele wereld onder druk. Maar liefst 2 miljard hectare is inmiddels gedegradeerd. Ecosystemen functioneren minder goed, met de verarming van ecosysteemdiensten als gevolg. Als ontbossing met deze snelheid doorgaat, zal de aarde uiteindelijk niet leefbaar blijven voor de mens.

Hoe Wij Werken

- Unieke klimaatbosprojecten, gecertificeerd volgens de hoogste internationale standaard
- Projecten met meervoudig positieve impact
- Tastbare, meetbare en verifieerbare resultaten
- CO2 certificaten uit onze projecten
- Advies op basis van bijna 30 jaar ervaring met klimaatbosprojecten

Missie

Wij herstellen en beschermen bosecosystemen wereldwijd. We planten bomen aan en we beschermen bestaande bossen. We waarborgen de lange termijn duurzaamheid van onze projecten, door de groei en ontwikkeling van het bos continu te monitoren en te evalueren en intensief samen te werken.

About Us Sfeerfoto1

Klein Team, Groot Bereik

Dsc04618Small

Martijn Snoep

directeur en senior adviseur

Ervaring met

Bosherstel en bescherming, REDD+ projecten, bos en klimaatbeleid, boscertificering.

Martijn volgde de Master of Science ‘Forest and Nature Conservation’ aan Wageningen University, en heeft ruim 12 jaar ervaring met bos en klimaatprojecten.

Drijfveer

“Als 10 jarige WNF-ranger liep ik de deuren in mijn straat af, om vierkante meters tropisch bos te verkopen. Ik wil beroepsmatig doen wat écht toegevoegde waarde heeft en de wereld een beetje beter maken. In mijn werk voor Face ben ik daarom bezig met datgene op de wereld wat het meest onder druk staat: bos en natuur. Het gaat me daarin om de combinatie met het tegengaan van klimaatverandering en het bijdragen aan duurzame ontwikkeling”.

Wout

Wouter van Goor

directeur en senior adviseur

Ervaring met

Bosecologie, bos en wildlife monitoring, agroforestry, REDD projecten, remote sensing en GIS.

Wouter volgde de Master of Science ‘Forest and Nature Conservation’ aan Wageningen University, met de specialisatie ‘Resource Ecology’.

Drijfveer

“Al jong raakte ik gefascineerd door tropische regenwouden en de dieren die daarin leven. Hoorde ik berichten over ontbossing, dan dacht ik meteen aan al die dieren die nu geen plek meer hadden om te leven. Stages in tropische bossen bevestigden mijn fascinatie. Ik zag ook dat je een bos niet los van de lokale bevolking kunt zien. In mijn werk voor Face wil ik daarom functies combineren, zodat ze elkaar versterken. Dus én bos, én een hoge biodiversiteit én voedselproductie.”

P1070877Small

Kars Riemer

directeur en senior adviseur

Ervaring met

Bosbouw, bosmonitoring, CO2 rekenmodellen voor bos, forest carbon , remote sensing en GIS

Kars volgde de Master of Science ‘Forest and Nature Management’ aan Wageningen University, met de specialisatie ‘Forestry Economics and Environmental Policy’.

Drijfveer

“Ik groeide op in een dorp midden in het tropische regenwoud van Papua in Indonesië. Ik weet uit die tijd hoe ontzettend bijzonder zo’n ecosysteem is en hoe dicht de cultuur van de bewoners met het bos verweven is. In mijn werk voor Face wil ik deze bosecosystemen beschermen, door er een economische waardering aan te geven, anders dan hout alleen.”

IMG_20200913_160429

Joline Middelberg

adviseur

Ervaring

Joline volgde de Bachelor of Science "Bos- en Natuurbeheer" aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, met de specialisatie ‘Tropical Forestry’. Ze heeft gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van duurzaam landgebruik, (agro)forestry en ecosysteemdiensten, voornamelijk in Zuidoost-Azië.

Drijfveer

"Ik ben altijd gefascineerd geweest door hoe alles in de natuur op zo'n subtiele en verfijnde manier met elkaar samenhangt. Mijn interesse in tropische regenwouden groeide toen ik meer te weten kwam over dit geweldige natuurlijke ecosysteem waarin we leven, afhankelijk van zijn en wat onder zo'n druk staat. In mijn werk wil ik de uitdagingen waar we voor staan ​​holistisch benaderen en samen met gemeenschappen komen tot praktische oplossingen om de ecosystemen waarin we leven en waarvan we deel uitmaken, te herstellen en te beschermen. ”

Sfeerbeeld

GET IN TOUCH