nl en

OVER ONS

Visie

Hoge bomen vangen veel wind. En dat zien we graag. Die bomen tezamen vormen bos en dat is méér dan een verzameling bomen. Het is een ecosysteem met veel verschillende functies.

Het regelen van het klimaat bijvoorbeeld: boven bossen regent het vaker. Door verdamping en schaduw zorgen bomen voor verkoeling van onze opwarmende aarde. Tegelijkertijd houden bomen erosie tegen, door wind en water te vangen en met de wortels de bodem bij elkaar te houden. De bladeren nemen CO2 op en leggen dit vast in de boom. Bosgebieden zijn een belangrijke bron voor voedsel, hout en andere producten en herbergen een hoge biodiversiteit. Bossen maken de aarde en haar bewoners beter bestand tegen klimaatverandering.

Door ontbossing en bodemdegradatie staan bosecosystemen over de hele wereld onder druk. Maar liefst 2 miljard hectare is inmiddels gedegradeerd. Ecosystemen functioneren minder goed, met de verarming van ecosysteemdiensten als gevolg. Als ontbossing met deze snelheid doorgaat, zal de aarde uiteindelijk niet leefbaar blijven voor de mens.

Hoe Wij Werken

- Unieke klimaatbosprojecten, gecertificeerd volgens de hoogste internationale standaard
- Projecten met meervoudig positieve impact
- Tastbare, meetbare en verifieerbare resultaten
- CO2 certificaten uit onze projecten
- Advies op basis van bijna 30 jaar ervaring met klimaatbosprojecten

Missie

Wij herstellen en beschermen bosecosystemen wereldwijd. We planten bomen aan en we beschermen bestaande bossen. We waarborgen de lange termijn duurzaamheid van onze projecten, door de groei en ontwikkeling van het bos continu te monitoren en te evalueren en intensief samen te werken.

About Us Sfeerfoto1

Werken bij Face the Future

FTF Logo leeg

Klein team, groot bereik

Klik op de plus voor meer informatie

Face the Future is gespecialiseerd in de ontwikkeling, het beheer en de monitoring van bosprojecten, de certificering van klimaatprojecten en de marketing van koolstofkredieten. Ons eerste herbebossingsproject begon in 1992. Sindsdien hebben we samen met onze lokale partners meer dan 50.000 hectare bos gerealiseerd op vier continenten. We bieden ook adviesdiensten met betrekking tot de ontwikkeling, het beheer, de monitoring en de certificering van bosprojecten.

Ons kleine team bestaat uit zeer gemotiveerde medewerkers die gepassioneerd zijn over onze missie. Wij zijn bosbouwers, ecologen, projectmanagers, financiële en beleidsexperts en nog veel meer. Onze aanpak is praktisch, en de diversiteit van onze professionele en culturele achtergronden drijft ons team om creatief samen te werken en te leren in verschillende projectomgevingen om grotere impact te bereiken.

Ben je gemotiveerd om bosecosystemen over de hele wereld te helpen herstellen en beschermen, en denk je dat je een aanwinst voor ons team zou kunnen zijn? Open sollicitaties zijn altijd welkom! Neem contact met ons op via onze contactpagina met een kopie van je CV en motivatie, dan nemen wij contact met je op. Leg uit waarom je voor ons bedrijf zou willen werken, wat je ervaring en vaardigheden zijn en wat je zou toevoegen aan ons team

Ons team

Dsc04618Small

Martijn Snoep

Directeur en senior forestry expert

Ervaring

Martijn volgde de Master of Science ‘Forest and Nature Conservation’ aan Wageningen University, en heeft ruim 12 jaar ervaring met bos en klimaatprojecten, bosherstel en bescherming, REDD+ projecten, bos en klimaatbeleid en boscertificering.

Drijfveer

“Als 10 jarige WNF-ranger liep ik de deuren in mijn straat af, om vierkante meters tropisch bos te verkopen. Ik wil beroepsmatig doen wat écht toegevoegde waarde heeft en de wereld een beetje beter maken. In mijn werk voor Face ben ik daarom bezig met datgene op de wereld wat het meest onder druk staat: bos en natuur. Het gaat me daarin om de combinatie met het tegengaan van klimaatverandering en het bijdragen aan duurzame ontwikkeling”.

Wout

Wouter van Goor

Directeur en senior forestry expert

Ervaring

Wouter volgde de Master of Science ‘Forest and Nature Conservation’ aan Wageningen University, met de specialisatie ‘Resource Ecology’. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring met bosecologie, bos en wildlife monitoring, agroforestry, REDD projecten, remote sensing en GIS.

Drijfveer

“Al jong raakte ik gefascineerd door tropische regenwouden en de dieren die daarin leven. Hoorde ik berichten over ontbossing, dan dacht ik meteen aan al die dieren die nu geen plek meer hadden om te leven. Stages in tropische bossen bevestigden mijn fascinatie. Ik zag ook dat je een bos niet los van de lokale bevolking kunt zien. In mijn werk voor Face wil ik daarom functies combineren, zodat ze elkaar versterken. Dus én bos, én een hoge biodiversiteit én voedselproductie.”

P1070877Small

Kars Riemer

Directeur en senior forestry expert

Ervaring

Kars volgde de Master of Science ‘Forest and Nature Management’ aan Wageningen University, met de specialisatie ‘Forestry Economics and Environmental Policy’. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring met bosbouw, bosmonitoring, CO2 rekenmodellen voor bos, forest carbon, remote sensing en GIS.

Drijfveer

“Ik groeide op in een dorp midden in het tropische regenwoud van Papua in Indonesië. Ik weet uit die tijd hoe ontzettend bijzonder zo’n ecosysteem is en hoe dicht de cultuur van de bewoners met het bos verweven is. In mijn werk voor Face wil ik deze bosecosystemen beschermen, door er een economische waardering aan te geven, anders dan hout alleen.”

IMG 20211011 WA0018 3

Joline Middelberg

Forestry expert

Ervaring

Joline volgde de Bachelor of Science "Bos- en Natuurbeheer" aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, met de specialisatie ‘Tropical Forestry’. Ze heeft gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van duurzaam landgebruik, (agro)forestry en ecosysteemdiensten, voornamelijk in Zuidoost-Azië.

Drijfveer

"Ik ben altijd gefascineerd geweest door hoe alles in de natuur op zo'n subtiele en verfijnde manier met elkaar samenhangt. Mijn interesse in tropische regenwouden groeide toen ik meer te weten kwam over dit geweldige natuurlijke ecosysteem waarin we leven, afhankelijk van zijn en wat onder zo'n druk staat. In mijn werk wil ik de uitdagingen waar we voor staan ​​holistisch benaderen en samen met gemeenschappen komen tot praktische oplossingen om de ecosystemen waarin we leven en waarvan we deel uitmaken, te herstellen en te beschermen. ”

Long 3

Thang Long Trinh

Senior forestry expert

Ervaring

Long heeft een BSc-graad in Bosbouw van de Vietnam Forestry University en een MSc-graad in Carbon Management van de Universiteit van Edinburgh. Hij werkt al meer dan twintig jaar in veel landen en heeft diepgaande kennis en ervaring opgedaan op het gebied van beheer van natuurlijke hulpbronnen, landschapsherstel, duurzaam landbeheer, ruimtelijke ordening, grondbezit, beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, planning van beschermde gebieden en beheer, en betaling voor milieudienst.

Drijfveer

"Ik hou van de natuur, met name tropische bossen en dieren in het wild, maar ik heb overal gezien dat tropische bossen overgeëxploiteerd en vernietigd worden. Ik wil echt werken aan betere plekken waar mensen in harmonie met de natuur leven en ik geloof dat er altijd oplossingen zijn. Ze zijn echter niet overal hetzelfde, we moeten uitzoeken waar en hoe het werkt, dat is de uitdaging en natuurlijk ook de spanning."

Photo Jan Veen

Jan Veen

Forestry expert

Ervaring

Jan heeft een Master of Science-graad in ‘Tropical Forestry’ van Bangor University in Wales, Verenigd Koninkrijk. Gecombineerd met jaren ervaring als ICT professional heeft Jan een sterke technische en analytische achtergrond. Dit wordt weerspiegeld in de meer technische ervaringen op het gebied van bos en natuurbeheer, zoals bosmonitoring en -inventarisatie, bosbouw, remote sensing en GIS. Hij heeft gewerkt in meerdere bosgerelateerde projecten in landen als Ghana en Suriname.

Drijfveer

"Ik weet niet precies wanneer het is ontstaan, maar op een moment in mijn leven wist ik dat ik wilde werken met en in Tropische bossen. Tropische bos ecosystemen zijn indrukwekkend en adembenemend. Helaas is er een enorme druk op deze ecosystemen, wat behoud en herstel van levensbelang maakt. Niet alleen voor hun intrinsieke waarde en de wereldwijde impact, maar ook voor de lokale bevolking die afhankelijk is van de diensten die deze bossen hen bieden. Door te werken bij Face the Future, kan ik mijn bescheiden bijdrage leveren aan het behouden van deze unieke en noodzakelijke ecosystemen.”

Photo Boris 2 cropped

Boris van den Tweel

Forestry expert

Ervaring

Boris heeft een Master of Science (MSc) in ‘Economics’ van de Vrije Universiteit en volgt een MSc in ‘Forest and Nature Conservation’, met een specialisatie in Wildlife Ecology and Conservation, aan Wageningen University.

Drijfveer

“Tijdens reizen in de tropen en Sub-Sahara Afrika raakte ik gepassioneerd door dieren in het wild en natuurbehoud. Tijdens deze reizen zag ik de kwetsbaarheid van de natuur voor menselijk handelen en groeide het gevoel in mij dat ik een bijdrage wil leveren aan de bescherming van de natuurlijke wereld. Daarom besloot ik me in te schrijven bij Wageningen University om naast mijn studie economie bos- en natuurbeheer te gaan studeren. In mijn werk wil ik mijn kennis en kunde als ecoloog en econoom inzetten om een ​​betekenisvolle bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur.”

Photo Hans

Hans van Noord

Senior forestry expert

Ervaring

Hans heeft een MSc. in Fysische Geografie van de Universiteit van Amsterdam (met als hoofdvak geomorfologie en landschapsecologie) en een PhD in Environmental Sciences van dezelfde Universiteit (proefschrift over groeiplaatstypologie van bergachtige gebieden). Hij heeft meer dan 25 jaar in verschillende tropische en ontwikkelingslanden gewerkt voor universiteiten, natuurbeschermingsorganisaties, overheden en multilaterale instituties (Wereldbank-GEF, GCF, UNEP, WWF, ILO, AF). Behalve langere periodes met standplaatsen in Indonesië, Brazilië en Bhutan, heeft Hans uitgebreide ervaring opgedaan met opdrachten die de hele projectcyclus bestrijken, van project concept en project design ontwikkeling, via project implementatie tot evaluaties. Focus in deze opdrachten heeft gelegen op duurzaam land en bosbeheer, klimaatverandering (adaptatie en mitigatie), REDD+ en NRM, DRM en natuurlijk kapitaalrekeningen.

Drijfveer

Landschappen hebben altijd mijn interesse gehad, eerst in kaarten en reisverhalen, maar tijdens mijn academische opleiding steeds maar in hoe ecosystemen functioneren en hoe deze essentiële diensten verlenen aan gemeenschappen. Maar, deze diensten staan steeds meer onder druk door klimaatverandering en -extremen, menselijk handelen en deze trends maken een diepe impact juist op de meeste kwetsbare. De mogelijkheid om bij te kunnen dragen aan projecten die een positief effect hebben op klimaat, mens en natuur, in een dynamisch teamverband, is voor mij de definitie van waardevol werk.

Photo Francisco

Francisco Bascopé

Senior forestry expert

Ervaring

Francisco's academische staat van dienst omvat een masterdiploma in Environmental Socioeconomics (CATIE, Costa Rica), een bachelordiploma in Forest Engineering (Bolivia) en verschillende cursussen over bosgerelateerde onderwerpen (bijv. klimaatbos projecten, klimaatslimme landschappen, tropische ecologie en natuurbescherming). Hij heeft voor INGO's, overheden en houtbedrijven gewerkt aan FSC-duurzaam bosbeheer, gemeenschapsbosbouw, bosaudits en bosbeleid in Latijns-Amerikaanse landen (Bolivia, Costa Rica en Nicaragua). Francisco heeft ook gewerkt aan gendergelijkheid, hernieuwbare energie en herstelprojecten voor wetlands in Europa, Afrika en Azië.

Drijfveer

"Ik ben gefascineerd door de onderlinge verbanden tussen natuur, mensen en cultuur; tegelijkertijd maak ik me zorgen over de achteruitgang van de natuur. Deze aspecten brachten me op het pad van bosbeheer. Met mijn werk probeer ik bij te dragen aan het bereiken van een evenwicht tussen ontwikkeling en behoud."

Livio 3

Livio Pierro

Forestry expert

Ervaring

Livio heeft een BSc in ‘Environmental Science’ aan de La Sapienza Universiteit van Rome en een MSc in ‘Forest and Nature Conservation', met een specialisatie in 'Forest ecology and Management', aan Wageningen University and Research. Hij had eerder onderzoek gedaan naar het potentieel aan koolstofvoorraden van agroforestry met oliepalmen in de tropen.

Drijfveer

“Al sinds ik klein was, was ik altijd bezig met het verkennen van de natuurlijke wereld. Tijdens mijn academische carrière ontdekte ik de schoonheid en fascinatie van tropische ecosystemen, hun belang bij het beperken van de klimaatverandering en voor het levensonderhoud van lokale gemeenschappen over de hele wereld. Sindsdien is mijn kernmotivatie het mede ontwikkelen en bijdragen aan bosbouwprojecten die een verschil maken voor de natuur en de mensen die het meest getroffen worden door de klimaatverandering.”

Sfeerbeeld

GET IN TOUCH